Компания тарихы

Компания тарихы«Жасыл даму» АҚ Республикалық мемлекеттік кәсіпорын  шаруашылығын жүргізу құқығында АҚ «Қазақ экология және климат ғылыми - зерттеу институты»  2012 жылғы  26 шілдедегі   №978 Үкіметінің   Қаулысы негізінде  ҚР Қоршаған ортаны қорғау Министрлігімен және 2013 жылдың әділет мекемесінде тіркеліп қайта құрылды. (Қаз ҒМҒЗИ) РМК өзінің тарихын 60 жылдардан бастайды.

КСРО Министрлігі Кеңесінің Қаулысымен республикадағы  отарлы мал  шаруашылығы мен  жем шөп қорын қамтамасыз етудегі  гидрометеорологиялық пролемаларды шешу үшін Алматы қаласындағы   № 4943  Алматы геофизикалық обсерватория базасында  1951 жылдың 15 қарашасында  институттың  негізі қаланды. Бастапқыда,  Министрлік Кеңесі жанындағы Гидрометеорологиялық жөніндегі Бас  басқармасына қарасты (Қаз ҒЗГИ) Қазақ ғылыми-зерттеушілік гидрометеорологиялық  институты, содан кейін  климаттың өзгеруі және басқа халықаралық келісім шарт туралы БҰҰ шектеулі Конвенциясы бойынша Қазақстан Республикасының міндеттерін орындауды қамтамасыз ету мақсатында, сондай-ақ Қазақстан Республикасы  Министрлігі кабинетінің   1995 жылғы 16 тамыздағы  № 1129  Қаулысымен  қоршаған орта мониторингі және гидрометеорология саласындағы мемлекеттік экологиялық саясатын жүзеге асыру мен қалыптастыру  үшін  РМК (Қаз ҚОҚМҒЗИ) базасында  Қазақтың қоршаған орта және климат мониторингі  ғылыми-зерттеушілік  институты  болып , соңынан  (ҚазҚОҚМҒЗИ) дербес заңды тұлға ретінде қайта құрылды.

Дәуірдің үштен бір ширегінде ғылыми зерттеулер бағыттарының қатарын қалыптастыруда, мемлекеттік экологиялық саясатты жүзеге асыру мен  қалыптастыруды  қамтамасыз етуде, экологиялық қауіпсіздік, экологиялық нормативтер мен  стандарттарды өңдеуде, қоршаған орта мен климатты сақтау саласындағы халықаралық конвенция бойынша Қазақстан Республикасының міндеттерін орындау және табиғат қорғау заңнамасын жетілдіруде айтарлықтай маңызды табыстарға жетті.

2012 жылы қоршаған ортаны қорғау Министрлігімен  мемлекеттік сыңайлы  экономика секторын қысқарту туралы Үкіметтің шешімі шеңберінде, РМК қызметінің бөлігі  бәсекелі ортаға берілді, «Жасыл даму» АҚ  институтының алдына жаңа міндеттер мен мақсаттар қойылып  қайта құру туралы шешімі қабылданды.

                          

 

// Жаңалықтар // Жарияланымдар // Кері байланыс // Байланыстар: Астана, Алматы