Қызмет түрлері

Қызмет түрлері

1. Квотолау резервтерін Басқару

«Жасыл даму» АҚ ПГ шығарындыларына  квота резервтерін бөлу және басқару бойынша ҚР қоршаған ортаны қорғау Министрлігінің  уәкілетті ұйымы болып табылады.


2. ПГ кадастрын Басқару
ПГ қадастрын басқару  – ПГ тізімдеу бойынша, ҚР Экологиялық кодексімен бекітілген, Компанияның тікелей қызметі. ПГ кадастры ҚР кәсіпорындары бойынша ПГ шығарындыларын есепке алуды жүргізетін, дамыған онлайн бағдарламасы болып саналады. Жыл сайынғы есеп беру  қағазды нұсқада ұсынылады, содан кейін Кадастрға колмен енгізіледі. Даму үшін Негізгі тақырып – Кадастр жұмыстарының барлық процесін автоматизациялау. Бірінші кезекте – барлық мәліметтер жинағын автоматизациялау. Қазіргі уақытта автоматизациялау бойынша  жұмыстар аяқталуда.Табиғат пайдаланушылар келесі мекенжайы бойынша кадастрға кіруге қол жеткізе алады: www.climatechange.kz
 
3. ҚР  көміртекті бірліктердің  тізілімін Басқару
Көміртекті бірліктердің  тізілімі –  биржалық мәміле бойынша транзакция жасау және көміртекті бірлікті есепке алуға арналған бағдарламалық өнім. «Жасыл даму» Киота хаттамасын жүзеге асыру саласындағы ҚР ҚОҚМ ұйымының қызметкері бола тұрып, тізілім ұстаушы болып табылады
 
4. Нормо шығармашылық қызмет
«Жасыл даму» АҚ  жыл сайын ҚР ҚОҚМ мемлекеттік тапсырысы негізінде парниктік газдарды реттеу және тұтыну мен өндіріс қалдықтарын басқару саласының экологиялық заңнамасын  жаңартуға шолу жүргізеді.
Компания квоталармен саудалау және шектеу жүйесінің негізгі жасаушысы болып табылады. Жұмыстың үлкен бөлімі нормативтік құжаттарды қалыптастыруды, (байланыстыратын) жұмыс жүйесі параметрінің және негізгі талаптарын регламенттейтін, дәлірек айтқанда: мониторинг жүйесін, есептілігін анықтауды  қорытындылайды.
Нарықтың халықаралық ауқымда дамуын есепке ала отырып,  ұлттық заңнамаға үздік халықаралық тәжірибені бейімдеу мен  үнемі  имплементация жасау қажет. Одан басқа, квотамен саудалау жүйесі көптеген басқа да секторларды қозғайды – индустриалды-инновациялық дамыту,  энергетиканың дамуы, ауыл шаруашылығы, мұнай-газ және қоршаған ортаны  қорғау  саласы.
Сонымен қатар,  «Жасыл даму» АҚ - кәсіпорындарға квоталар бөлу негізіндегі, ПГ шығарындыларына квота бөлетін Ұлттық жоспардың жасаушысы болып табылады.
 
5. Сарапшылардың халықаралық келіссөздер процесіне қатысуы.
«Жасыл даму» АҚ сарапшылары жыл сайын ҚР таныстыра отырып, БҰҰ КӨШК шеңберіндегі халықаралық келіссөздер процесіне қатысады.

6. Жыл сайынғы ұлттық баяндаманың дайындығы туралы антропоген шығарындының кадастрында бастаудан және абсорбциядан парниқтың монреалдік хаттамамен реттемейтін газының сіңіргіштерімен. Айтылмыш баяндама жыл сайын сәйкес мен Қазақстан республикасының міндеттемелерімен бойынша раманың конвенциясының ООН туралы ахуалдың өзгерісінің және киото хаттамаға хатшылыққа деген көрсетіледі

                          

 

// Жаңалықтар // Жарияланымдар // Кері байланыс // Байланыстар: Астана, Алматы